Certificaat Toegankelijkheidsregister

Logo 2 steren. Waarmerk drempelvrij.nl, WCAG 2.0, niveau AA

drempelvrij.nl

Certificaat

van toegankelijkheid

De Stichting drempelvrij.nl
heeft na inspectie door inspectie-instelling Technobility te Tilburg
van de betreffende internetpagina’s
van de certificaathouder, Stichting Toegankelijkheidsregister,
vastgesteld dat de geïnspecteerde pagina’s van de website

www.toegankelijkheidsregister.nl

op het moment van inspectie voldoen aan alle eisen
van niveau A en niveau AA van WCAG 2.0 van W3C
zoals vastgesteld in Normdocument Webrichtlijnen versie 2 (http://versie2.webrichtlijnen.nl/norm/20110701/)

Scope van dit inspectiecertificaat

Alle  pagina’s op www.toegankelijkheidsregister.nl

lnspectiedatum: 5 april 2017
Certificaatnummer: 17002

Voor Stichting drempelvrij.nl,
Hilversum, 6 april 2017

S.P. de Paauw (voorzitter)
M.A. van Grafhorst (ambtelijk secretaris)

Dit certificaat is geldig tot 5 april 2018

Stichting drempelvrij.nl
Postbus 1904
1200 BX Hilversum
tel. 0031 (0)35 624 52 89

Bewaren

Bewaren

Inspectie aanvragen

Hebt u een website en wilt u deze onafhankelijk laten controleren of deze toegankelijk is voor iedereen?

Vraag dan een inspectie aan Technobility.