Certificaat provincie Flevoland

Logo 2 steren. Waarmerk drempelvrij.nl, WCAG 2.0, niveau AAdrempelvrij.nl

Certificaat

van toegankelijkheid

De Stichting drempelvrij.nl
heeft na inspectie door inspectie-instelling Technobility te Tilburg
van de betreffende internetpagina’s
van de certificaathouder, provincie Flevoland,
vastgesteld dat de geïnspecteerde pagina’s van de website

https://www.flevoland.nl

op het moment van inspectie voldoen aan alle eisen
van Niveau A en Niveau AA van WCAG 2.0 van W3C
zoals vastgesteld in Normdocument Webrichtlijnen versie 2
(http://versie2.webrichtlijnen.nl/norm/20110701/)

Scope van dit inspectiecertificaat
Alle  pagina’s op www.flevoland.nl

lnspectiedatum: 1 februari 2017
Certificaatnummer: 17001

Voor Stichting drempelvrij.nl
Hilversum, 8 februari 2017

S.P. de Paauw  (voorzitter)
M.A. van Grafhorst (ambtelijk secretaris)

Dit certificaat is geldig tot 8 februari 2018

Stichting drempelvrij.nl
Postbus 1904
1200 BX Hilversum
tel. 0031 (0)35 624 52 89

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Inspectie aanvragen

Hebt u een website en wilt u deze onafhankelijk laten controleren of deze toegankelijk is voor iedereen?

Vraag dan een inspectie aan Technobility.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren