Fase 2 Scholingsfase

Nadat u de oriëntatiefase heeft doorlopen weet u inmiddels waar uw interesse ligt en gaan we de verdieping maken. Dit kan zowel intern als extern middels (online) trainingen en opleidingen.

Wij bieden in deze fase een concreet opleidingsaanbod waardoor de kans op een baan aanzienlijk dichterbij komt. Wij hebben in het voorgaande traject beoordeeld dat de kandidaat qua niveau, belastbaarheid, werknemersvaardigheden, persoonlijke effectiviteit en arbeidsmarktpositie, voldoende mogelijkheden heeft om binnen de ICT een baan te bemachtigen. Het ontbreekt de kandidaat echter aan specifieke inhoudelijke kennis die een directe gang naar werk nog in de weg staat. Wij kijken samen met de kandidaat naar een passende opleiding, lettend op het niveau, de interesse en de vraag in de arbeidsmarkt.

Deelname aan een gespecialiseerde opleiding wordt als basisonderdeel in het traject opgenomen. De kandidaat heeft variërend van 3-10 weken lang 1 dag per week een opleidingsdag waar hij/zij onder supervisie klassikaal de opleiding volgt. Naast de theorie zal een groot deel van de opleiding bestaan uit praktijkgerichte studie met intensieve begeleiding door de aanwezige docent. De kandidaat kan naast zijn studie werken aan studieopdrachten met de assistentie van de coach en de ICT specialisten van Cardan technobility.

Deze opleidingen zijn allemaal gecertificeerd en dus krijg je een officieel diploma of certificaat.

Wat bieden wij:

  • 1 à 2 dagen per week aan de slag met de opleiding;
  • (Online) begeleiding bij het huiswerk;
  • (Online) begeleiding bij de eindopdracht en/of portfolio;
  • Werken aan interne projecten in de specifieke richting van de opleiding (indien aanwezig);
  • Wekelijks minimaal 1  (telefonisch) gesprek; 
  • Indien wenselijk extra verdieping in de materie.

Wilt u meer informatie?

Vul dan snel uw gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact op.