Onze missie en visie

Missie

“Cardan biedt haar opdrachtgevers vakkundig personeel waarbij ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ en ‘Social Return of Investement’ de kernwoorden zijn. Opdrachtgevers kunnen rekenen op een professioneel en vaardig bedrijf met vakkundige specialisten.”

Wij helpen bedrijven en overheden om hun digitale dienstverlening via websites en apps voor iedereen (!) toegankelijk te maken. Daarnaast verzorgen we opleidingstrajecten, ook voor iedereen (!) die verder wil binnen of zich wil laten omscholen naar de ICT.  Voor de uitvoer van onderzoek werkzaamheden kijken we ook naar de inzet van potentials met een afstand tot de arbeidsmarkt.  

Visie

‘Om iedere burger op een evenwaardige manier toegang te verschaffen tot publieke voorzieningen, is het essentieel dat deze functies voor iedereen toegankelijk zijn. Een toegankelijk publiek domein dat door iedereen op een vlotte, gebruiksvriendelijke en veilige manier kan worden gebruikt is een noodzaak. Toegankelijkheid is niet enkel een basisvoorwaarde voor personen met een beperking en heel wat ouderen, maar biedt bijkomend comfort voor iedereen’.

Europa gaat strenger toezien op de toegankelijkheid van digitale dienstverlening bij de overheid. Belangrijkste wijzigingen voor Nederland zijn dat deze aanscherping ook voor apps geldt én voor intranet- en extranet omgevingen. Op 1 juli 2018 is de Nederlandse wetgeving voor digitale toegankelijkheid voor de overheid in werking getreden. Hierin staat dat websites en mobiele apps van overheidsinstanties volgens een stappenplan aan de vereisten van toegankelijkheid moeten gaan voldoen. De richtlijnen gelden echter ook al voor de private sector. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor het online landschap en de manier waarop we met websites en apps omgaan. Organisaties die toegankelijkheid in hun gehele strategie meenemen, hebben een flinke voorsprong op hun concurrentie. Werk aan de winkel dus voor iedereen die leeft van online interactie met mensen.