Software testen – ICT & MEDIA factory

Vanuit de eigen Factory voeren we Software testopdrachten uit. Hierbij kan worden gedacht aan het testen van (applied)games, mobile apps, online applications en website. Het belang van het testen van software is evident:

 • Fouten in de software kunnen veel schade veroorzaken, bijvoorbeeld in termen van kosten.
 • Technobility voert verschillende soorten testen uit. Randvoorwaarde hierbij is dat de testen moeten kunnen worden uitgevoerd in de fysieke testomgeving van Technobility.
 • Wij voeren zowel functionele testen als technische testen uit. Omdat onze testers geen ontwikkelaars zijn, is het type technische test in eerste instantie beperkt tot de exploratieve testen.
 • Technobility kan alle typen functionele testen uitvoeren. Bijvoorbeeld een gestructureerd type test, zoals een scenariotest, maar ook een ongestructureerd type test, zoals een exploratieve test.
 • Wij controleren of wordt voldaan aan de vereisten in zakelijk, functioneel en technisch opzicht. Ook controleert Technobility of de implementatie van de scenario’s, user stories of use cases en processen (end-to-end) goed is verlopen.
 • Technobility voert load tests, stress tests en crash tests uit.
 • We beoordelen de kwaliteit van uw product. Naast het testen op functionele of technische fouten, wordt de bruikbaarheid van het product getest.
 • We zijn volhardend, effectief en efficiënt in onze testen. Onze testers bieden bovendien meerwaarde door hun bijzondere manier van kijken naar het testobject. Hun buitengewone focus op het testobject resulteert in het sneller vinden van meer fouten.
 • Technobility kan elk type softwaretoepassing testen. Dit kan een (applied) game, een mobile of online app, een website of iedere andere vorm van online-applicatie zijn, maar ook een offline-applicatie behoort tot de mogelijkheden. Voorwaarde is dat deze laatste in de beveiligde omgeving van Technobility kan worden geïnstalleerd.
 • Technobility levert waar voor uw geld. De voordelen van het testen zijn:
  1. Bruikbare resultaten
  2. Beperking van risico’s
  3. Kostenbeheersing
  4. Levering op tijd en binnen budget
  5. Goodwill doordat u bijzondere mensen een kans biedt.