Inspectie & Quickscan

Als specialist op het gebied van Digitale Toegankelijkheid helpen wij bedrijven en overheden om hun digitale dienstverlening via websites en apps voor iedereen (!) toegankelijk te maken.

Cardan Technobility is bevoegd om de internationale (WCAG 2.1) en Europese (EN 301 549) toegankelijkheidsrichtlijnen te inspecteren voor het Waarmerk drempelvrij.nl.

Cardan Technobility werkt voor bedrijven en overheden zoals KLM, DigiD, Logius, Belastingdienst, Achmea,

Sogeti, Atos, ministeries (o.a Infra, BiZa, WVS), provincies (o.a Noord-Brabant, Drenthe, Overijssel, Zeeland), waterschappen, zorgaanbieders en  tientallen gemeenten tot haar klanten rekenen. 

Daarnaast is Cardan Technobility ISO 9001 gecertificeerd.

Inspectie

Cardan Technobility voert WCAG 2.1 inspecties niveau AA uit op websites (0-meting). Van elk onderzoek wordt een separaat rapport gemaakt waarin alle bevindingen worden beschreven. De bevindingen worden middels ondersteuning daar waar nodig verder toegelicht en middels advies worden daar waar nodig ook oplossingen of oplossingsrichtingen geboden.

Op het moment dat de inspectierapportage wordt ontvangen, heeft de opdrachtgever vervolgens 40 werkdagen, 8 weken de tijd om de problemen op te lossen. Na deze periode doen wij de herinspectie (1-meting). Deze in onderdeel van de integrale aanpak en is bij de prijs per inspectie inbegrepen. Indien er een 2e herinspectie noodzakelijk is, zijn hier extra kosten aan verbonden. Indien er geen waarmerk behaald wordt, is het wel mogelijk om onze rapportage te gebruiken voor het opstellen van een zogenaamde toegankelijkheidsverklaring.

De inspectie is een handmatige inspectie en omvat alle 50 succescriteria uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549 (= WCAG 2.1 niveau A en AA).

Het basisniveau van toegankelijkheidsondersteuning is alle gangbare webbrowsers en hulpapparatuur.

Quickscan

Cardan Technobility kan ook een WCAG 2.1 Quickscan (Niveau AA) uitvoeren. Hiermee heeft u een goede nulmeting in handen om een eerste indruk te krijgen betreffende de stand van zaken van uw website aangaande Digitale Toegankelijkheid. Naar aanleiding van deze Quickscan volgt in samenspraak met u en uw webbouwer welke stappen er benodigd zijn om eventuele verbeteringen/veranderingen toe te passen.

  • Een Quickscan kan worden uitgevoerd op door u aangegeven pagina’s. Onze ervaring leert echter dat bij het inspecteren van 5 webpagina’s en 2 PDF bestanden (indien aanwezig) er een representatieve analyse gemaakt kan worden en een goede eerste indruk ontstaat.
  • Voor de inspectie hebben wij in principe niets meer nodig dan openbaar toegang tot uw websites.