Certificaat Stichting Toegankelijkheidsregister

Certificaat van toegankelijkheid

De Stichting drempelvrij.nl
heeft na inspectie door inspectie-instelling Technobility te Tilburg
van de betreffende internetpagina's
van de certificaathouder, Stichting Toegankelijkheidsregister,
vastgesteld dat de geïnspecteerde pagina’s van de website

www.toegankelijkheidsregister.nl

op het moment van inspectie voldoen aan alle eisen
van niveau A en niveau AA van WCAG 2.0 van W3C
zoals vastgesteld in Normdocument Webrichtlijnen versie 2
(http://versie2.webrichtlijnen.nl/norm/20110701/)

Scope van dit inspectiecertificaat

Alle pagina’s op www.toegankelijkheidsregister.nl

lnspectiedatum: 5 april 2017
(Ontheffing tot 5 oktober 2018 verleend door Stichting drempelvrij.nl in verband met een pilot in het kader van de Europese richtlijn EN 301 549 en de uitvoering hiervan in Nederland.)

Certificaatnummer: 17002
Voor Stichting drempelvrij.nl,
Hilversum, 6 april 2017
S.P. de Paauw (voorzitter)
M.A. van Grafhorst (ambtelijk secretaris)
Dit certificaat is geldig tot 5 april 2018

Stichting drempelvrij.nl
Postbus 1904
1200 BX Hilversum
tel. 0031 (0)35 624 52 89