Certificaat PGOsupport

Certificaat van toegankelijkheid

De Stichting drempelvrij.nl
heeft na inspectie door inspectie-instelling Technobility te Tilburg
van de betreffende internetpagina's
van de certificaathouder, PGOsupport,
vastgesteld dat de geïnspecteerde pagina's van de website

www.pgosupport.nl

op het moment van inspectie voldoen aan alle eisen
van niveau A van WCAG 2.0 van W3C
zoals vastgesteld in Normdocument Webrichtlijnen versie 2
(http://versie2.webrichtlijnen.nl/norm/20110701/)

Scope van dit inspectiecertificaat

Alle pagina's op www.pgosupport.nl

lnspectiedatum: 21 september 2017
Certificaatnummer: 17003
Voor Stichting drempelvrij.nl,
Hilversum, 27 september 2017
S.P. de Paauw (voorzitter)
M.A. van Grafhorst (ambtelijk secretaris)
Dit certificaat is geldig tot 21 september 2018

Stichting drempelvrij.nl
Postbus 1904
1200 BX Hilversum
tel. 0031 (0)35 624 52 89