Digitale Toegankelijkheid voor overheden

Wat is Digitale Toegankelijkheid?

“Ieder mens heeft het recht om te leven als ieder ander en mee te doen in de maatschappij. Gebruik maken van de mogelijkheden die het internet, computers en smartphones ons bieden hoort daar natuurlijk bij. Juist daarom is het belangrijk dat digitale dienstverlening toegankelijk is voor iedereen”. Bron: www.digitoegankelijk.nl

Toegankelijk voor iedereen (!) betekent dan ook voor die 25% van de Nederlandse bevolking met een of andere vorm van een functiebeperking. Nederland telt hiervan maar liefst 4 miljoen mensen die (nog) niet optimaal gebruik kunnen maken van websites, apps en documenten.

Onze Visie

Europa gaat strenger toezien op de toegankelijkheid van digitale dienstverlening bij de overheid. Belangrijkste wijzigingen voor Nederland zijn dat deze aanscherping ook voor apps geldt én voor intranet- en extranet omgevingen. Op 1 juli 2018 is de Nederlandse wetgeving voor digitale toegankelijkheid voor de overheid in werking getreden. Hierin staat dat websites en mobiele apps van overheidsinstanties volgens een stappenplan aan de toegankelijkheidsrichtlijnen moeten gaan voldoen. De richtlijnen gelden echter ook al voor de private sector. De wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (2017) verplicht bedrijven en overheden om hun goederen en diensten zo toegankelijk mogelijk aan te bieden. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor het online landschap en de manier waarop we met websites en apps omgaan. Organisaties die toegankelijkheid in hun gehele strategie meenemen, hebben een flinke voorsprong op hun concurrentie. Werk aan de winkel dus voor iedereen die leeft van online interactie met mensen.

Vraag uw Quickscan aan!

Waarom inzetten op digitale toegankelijkheid?

Iedereen mag meedoen
In Nederland willen we dat openbare voorzieningen toegankelijk zijn voor alle burgers. Want ieder mens heeft het recht om gewoon als ieder ander mee te doen in de maatschappij. Om die reden moet je ook met een rolstoel een gebouw binnen kunnen komen en werkt Nederland hard aan de toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor mensen met een beperking.

Voor digitale voorzieningen is het niet anders. In onze samenleving kun je bijna niet meer zonder het internet en computers. En veel mensen willen dat ook helemaal niet missen. Daarom is digitale toegankelijkheid belangrijk, én verplicht voor de (semi-)overheid. Als websites goed in elkaar zitten kunnen ze door iedereen worden gebruikt, ook door bezoekers met een beperking. En dan kan echt iedereen meedoen. Digitale toegankelijkheid is een belangrijk instrument in een inclusieve samenleving en juist daarom moet de overheid voorop lopen op dit gebied.

Voordelen van een toegankelijke website:

U bereikt meer mensen
U bereikt met een toegankelijke website niet alleen mensen met een visuele, auditieve, verstandelijke en motorische handicap. Ook senioren, mensen met kleurenblindheid, mensen met dyslexie en mensen die Nederlands als tweede taal spreken hebben baat bij een toegankelijke website. Maar denk ook aan mensen die een tijdelijke beperking hebben (gebroken arm, oog operatie) of beperkt worden door een situatie of de omgeving waar in ze zitten (stiltecoupé in de trein, lege batterijen van een draadloze muis). Voor overheidsorganisaties betekent het dat alle burgers onder alle omstandigheden toegang hebben tot uw informatie.

U wordt gevonden
Zoekmachines zijn 'blind'. Net als bezoekers met een visuele beperking hebben ze geen boodschap aan afbeeldingen, scripts en Flash, maar lezen ze vooral de teksten op uw website. Een toegankelijke website voorziet in tekstuele alternatieven voor alle niet-tekstuele content. Toegankelijke webteksten zijn bovendien voorzien van markup die aangeeft wat koppen, paragrafen en lijsten zijn. Toegankelijke websites kunnen daarom ook door zoekmachines beter 'gelezen' worden. Zo vinden uw bezoekers uw website zonder problemen in een zoekmachine.

Uw website werkt voor iedereen
Een toegankelijke website werkt in alle browsers, op alle platforms en op alle apparaten. Dus in Microsoft Edge, Internet Explorer, maar ook in Google Chrome, Firefox of Safari. Op de iPhone en op de Blackberry. Op die oude PC in de bibliotheek en op uw nieuwe Macbook. Een toegankelijke website werkt ook met software die de tekst van het scherm opleest, en met een brailleleesregel die de tekst op de website vertaalt naar braille. Een toegankelijke website werkt zonder muis. Dat is handig voor een bezoeker die met zijn laptop in de trein zit en geen plek heeft voor de muis. Het is ook ideaal voor bezoekers die door ouderdom of een motorische beperking de muis niet kunnen bedienen.

U bespaart kosten
De code van uw website zit goed in elkaar. Dat geldt helemaal als u kiest voor WCAG 2.1. Later aanpassen of uitbreiden is daardoor geen probleem. Ook laadt uw website sneller en bespaart uw op bandbreedte. Dat komt doordat toegankelijke websites vaak minder overbodige en verouderde code gebruiken. Bij websites die aan WCAG 2.1 voldoen is dit soort code zelfs verboden.

Uw bezoekers zijn tevreden
Uw website is snel, goed vindbaar via zoekmachines als Google en werkt voor iedereen naar behoren. Dat zorgt voor tevreden bezoekers van uw website.

Vraag uw offerte aan!

Integrale aanpak en werkwijze

Cardan Technobility wil niet alleen zorgen dat uw organisatie snel en adequaat voldoet aan wet en regelgeving maar wil ook zorgdragen voor een stabiele werkwijze rondom dit thema en dat dit wordt geborgd en verankerd in de organisatie. Hierdoor ontstaat een nieuwe way of life en worden fouten uit het verleden, juist voorkomen in de toekomst en bent en blijft u volledig Digitaal Toegankelijk. Daarom vindt zowel 0 als wel een 1-meting plaats, in combinatie met een helder advies in een persoonlijk gesprek. Dit kan bijvoorbeeld gaan over design, content en techniek en uiteraard over snel en makkelijk te nemen verbetermaatregelen. We sluiten af met een krachtige 2 daagse training zodat we uw organisatie volledig “Future Proof” achterlaten. Onze gedegen integrale aanpak wordt hieronder beschreven in 3 stappen.

  • Stap 1: Onderzoek van website(s) en mobiele applicatie(s) inclusief rapportage
  • Stap 2: Ondersteuning & Advies rondom implementatie van verbetermaatregelen
  • Stap 3: Borgen en verankeren middels een Training Digitale Toegankelijkheid & een waarmerk van de Stichting drempelvrij.nl
Wilt u meer informatie over de opleidingsmogelijkheden?