Digitale Toegankelijkheid voor bedrijven

Wat is Digitale Toegankelijkheid?

“Ieder mens heeft het recht om te leven als ieder ander en mee te doen in de maatschappij. Gebruik maken van de mogelijkheden die het internet, computers en smartphones ons bieden hoort daar natuurlijk bij. Juist daarom is het belangrijk dat digitale dienstverlening toegankelijk is voor iedereen”.  Bron: www.digitoegankelijk.nl

Toegankelijk voor iedereen (!) betekent dan ook voor die 25% van de Nederlandse bevolking met een of andere vorm van een functiebeperking. Nederland telt hiervan maar liefst 4 miljoen mensen die (nog) niet optimaal gebruik kunnen maken van websites, apps en documenten.

Onze Visie

Europa gaat strenger toezien op de toegankelijkheid van digitale dienstverlening bij de overheid. Belangrijkste wijzigingen voor Nederland zijn dat deze aanscherping ook voor apps geldt én voor intranet- en extranet omgevingen. Op 1 juli 2018 is de Nederlandse wetgeving voor digitale toegankelijkheid voor de overheid in werking getreden. Hierin staat dat websites en mobiele apps van overheidsinstanties volgens een stappenplan aan de toegankelijkheidsrichtlijnen moeten gaan voldoen. De richtlijnen gelden echter ook al voor de private sector. De wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (2017) verplicht bedrijven en overheden om hun goederen en diensten zo toegankelijk mogelijk aan te bieden. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor het online landschap en de manier waarop we met websites en apps omgaan. Organisaties die toegankelijkheid in hun gehele strategie meenemen, hebben een flinke voorsprong op hun concurrentie. Werk aan de winkel dus voor iedereen die leeft van online interactie met mensen.

Vraag uw Quickscan aan!

Waarom inzetten op digitale toegankelijkheid?

1 Sociale verantwoordelijkheid

In de westerse samenleving achtten we onszelf beschaafd en helpen we onze medemens. Ongeacht wat ieders motivatie hiervoor is, we reserveren priority seats in openbaar vervoer, we maken gebouwen rolstoelvriendelijk en als iemand op straat valt, dan schieten we te hulp, althans de meesten van ons. Het zorgen voor mens en milieu is ook doorgedrongen tot het bedrijfsleven. Corporate Social Responsibility (CSR) heet dat, in jargon. Waarom doen bedrijven dat? Omdat mensen het prettig vinden producten af te nemen van merken die ethiek boven ego stellen. En dus levert het geld op.

2 Kostenbesparing

Het incorporeren van toegankelijkheid in online dienstverlening biedt voordelen maar kost ook geld. Hoe later die keuze wordt maakt, hoe meer geld het kost. Immers, om een gebouw te verbouwen als het eenmaal staat, kost ook meer. De keuze is daarom strategisch, of op z'n minst conceptueel, en vindt dus idealiter plaats vóór de ontwerpfase. Wanneer men toegankelijkheid gaat opschuiven, groeit de rekening omdat dit later pas wordt gedaan. En dus is kostenbesparing een reden om hierover na te denken als u toe bent aan een nieuwe versie van de website. 

3 Omzet

Uit web statistieken en gebruikerstests kan veel worden geleerd  over het gedrag van bezoekers én de bruikbaarheid van de website. Welke prominente buttons men over het hoofd ziet en het bezoek vanaf een mobiel apparaat liggen voor de hand. Wellicht zijn de online presentatie en continue optimalisatie goed ingeregeld. Maar is toegankelijkheid intussen ook één van de speerpunten? Als u zich bedenkt dat 4 miljoen Nederlanders een bepaalde mate van beperking hebben, kan het niet anders dan dat u daarmee klanten misloopt. En elke drempel tussen u en de klant vertaalt zich in een verloren klant, volgens Jakob Nielsen. Zaak dus om die drempels weg te nemen.

4 Klantbeleving

Het vertrouwen van mensen in merken is in 20 jaar tijd drastisch veranderd. Vroeger was een merk te vertrouwen, als iets niet (goed) werkte, was het niet vanzelfsprekend dat het apparaat ‘stom’ was. Vandaag de dag stoppen we accuut met dingen die niet werken, niet fijn zijn of die we vervelend vinden. "Ik-wil-dit-niet-zien", we plaatsen een review en klik, weg. Veel organisaties denken ook te weten wat de kwaliteit is van wat zij leveren. Maar wat hun klanten er écht vinden, daar zitten de meeste met een factor 10 naast.

5 Zoekmachine-optimalisatie

Google is blind. Met geavanceerde logica kijkt Google naar een website en indexeert deze op basis van leesbaarheid. Maar niet zoals je als mens een website leest, maar vanuit de code. Dit betekent dat de semantische opbouw van een pagina in orde moet zijn, afbeeldingen voorzien van juiste 'ALTernatieve' teksten ten behoeve van screenreaders. En zelfs optimalisatie voor mobiel gebruik heeft bij Google een streepje voor. Dit betekent kortweg dat als u de website toegankelijk maakt voor blinden, dit ervoor zorgt dat je website ook voor zoekmachines is geoptimaliseerd (SEO), met een potentieel hogere ranking tot gevolg. Bron: www.marketingfacts.nl

Vraag uw offerte aan!

Integrale aanpak en werkwijze

Cardan Technobility wil niet alleen zorgen dat uw organisatie snel en adequaat voldoet aan wet en regelgeving maar wil ook zorgdragen voor een stabiele werkwijze rondom dit thema en dat dit wordt geborgd en verankerd in de organisatie. Hierdoor ontstaat een nieuwe way of life en worden fouten uit het verleden, juist voorkomen in de toekomst en bent en blijft u volledig Digitaal Toegankelijk. Daarom vindt zowel 0 als wel een 1-meting plaats, in combinatie met een helder advies in een persoonlijk gesprek. Dit kan bijvoorbeeld gaan over design, content en techniek en uiteraard over snel en makkelijk te nemen verbetermaatregelen. We sluiten af met een krachtige 2 daagse training zodat we uw organisatie volledig “Future Proof” achterlaten. Onze gedegen integrale aanpak wordt hieronder beschreven in 3 stappen.

  • Stap 1: Onderzoek van website(s) en mobiele applicatie(s) inclusief rapportag

  • Stap 2: Ondersteuning & Advies rondom implementatie van verbetermaatregelen

  • Stap 3: Borgen en verankeren middels een Training Digitale Toegankelijkheid & een waarmerk van de Stichting drempelvrij.nl

Wilt u meer informatie over de opleidingsmogelijkheden?