Zorgen dat iedereen aangesloten blijft!

18 maart 2020

Zorgen dat iedereen aangesloten blijft!

Digitale informatievoorziening voor iedereen

Ieder mens heeft het recht om te leven als ieder ander en mee te kunnen met de maatschappij. Hier hoort het gebruik maken van internet, computers en smartphones natuurlijk bij. Juist in de tijd van het COVID-19 (corona)virus is het van groot belang dat ieder individu zijn/haar informatie op de juiste manier van internet kan halen. Je wilt er immers voor zorgen dat de gehele Nederlandse bevolking op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen en/of maatregelen. In de praktijk zien we echter dat dit vaak niet het geval is. Maar liefst 25% van de Nederlandse bevolking kampt met een of andere vorm van functiebeperking, waaronder (kleuren)blindheid, dyslexie, ADHD, ADD, laaggeletterdheid en doofheid. Dit komt erop neer dat maar liefst 4 miljoen mensen (nog) niet optimaal gebruik kunnen maken van informatievoorzienende websites, apps en documenten. Dit moet en kan anders!

Juist in de tijd van het COVID-19 (corona)virus is het van groot belang dat ieder individu zijn/haar informatie op de juiste manier van internet kan halen.

Digitale toegankelijkheid

Digitale toegankelijkheid voor iedere burger is een noodzaak. In Nederland is in het dagelijkse leven goed rekening gehouden met het toegankelijk maken van openbare voorzieningen voor alle burgers. Zo houden we rekening met toegankelijkheid in café’s, restaurants en het openbaar vervoer voor mensen met een (lichamelijke) beperking. We zien echter dat dit online nog lang niet het geval is. Een groot deel van de Nederlandse bevolking, maar liefst 25%, ondervindt problemen bij het gebruik van internet. En dat in een samenleving waarbij we steeds meer digitaal regelen en organiseren: zo is veel informatie uitsluitend via internet te verkrijgen. Zolang de digitale toegankelijkheid nog niet gegarandeerd kan worden voor iedereen, levert dit een probleem op voor deze groep met een functiebeperking.

De noodzaak van een digitaal toegankelijke website (en vooral in deze tijd)

Buiten het feit dat we er als Nederlanders met zijn allen naar moeten streven om alle informatie toegankelijk te maken voor iedereen, is er nog een reden om stil te staan bij dit onderwerp. Europa gaat namelijk strenger toezien op de toegankelijkheid van digitale dienstverlening bij overheden. Besloten is dat overheden per september 2020 aan internationale richtlijnen, de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), moeten voldoen. Binnen deze internationale richtlijnen zijn criteria opgenomen waaraan een website moet voldoen om de informatie toegankelijk te maken voor ieder individu. Denk hierbij aan zaken als kleur, audio, video, graphics en techniek. Deze moeten allen geoptimaliseerd worden voor mensen met enige vorm van functiebeperking. Zoals eerder benoemd heeft 25% van de Nederlandse bevolking een functiebeperking, en bestaat de kans dat deze groep geen gebruik kan maken van je website al deze niet volledig digitaal toegankelijk is. Het is dus van groot belang om actie te ondernemen.

Is jouw website digitaal toegankelijk?

Cardan Technobility test websites op de toegankelijkheid voor mensen met een functiebeperking en senioren. Het is van groot belang dat we met zijn allen werken aan digitale toegankelijkheid voor iedereen. Cardan Technobility wil niet alleen zorgen dat jouw organisatie snel en adequaat voldoet aan wet en regelgeving, maar wil ook zorgdragen voor een stabiele werkwijze rondom dit thema en waarborging binnen de organisatie. Het is belangrijk om juist nu stil te staan bij jouw website en te achterhalen of deze voldoet aan de internationale richtlijnen. Op onze website leggen we graag uit hoe we jou hierbij kunnen helpen.

Wil je inzicht krijgen in waar je staat? Neem dan vrijblijvend contact met Cardan Technobility op via 088-500 4070 of [email protected]

Contactpersoon Joost

Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel?

Stuur Joost een e-mail Of bel 088-5004000